Skrota bilen för miljön i Stockholm

Vartenda år är det många bilar som tas ur bruk. Bilar som sedan bara står, eller så gör man något vettigt och låter skrota bilen i Stockholm för miljöns skull.

Många är i behov av en bil för att få vardagen att gå ihop. Med bilar av olika ålder som används dagligen, så blir det också en hel del bilar som har gjort sitt. Men bilar som inte längre går att köra med behöver inte bara bli stående. Man kan göra en miljösnäll sak och lämna in dem på skroten istället.

På skroten tar de hand om bilen på ett korrekt och miljövänligt sätt. Man tömmer den på olja och andra vätskor som kan vara skadliga för miljön. Därefter tar man hand om delarna, del för del. Det som går att återanvända, återanvänder man. Det inkluderar olika delar i bilen, men även plåten som man kan smälta om.

Hur går det till när man ska skrota bilen?

En bra anledning till att en bil ska skrotas, är på grund av att den inte längre funkar. Det kan bli ett problem att få en bil till skroten när den inte går att köra. Man kan få hjälp med bärgningen dit, det är något skroten kan fixa till en extra kostnad. Hur mycket beror på hur lång sträcka det är.

Det är kostnadsfritt att göra en skrotning av bilen i Stockholm. Detta är om bilen väger under 3500 kg, samt att bilen är helt komplett och har kvar alla delar.