Skaffa laddstation i Stockholm

Utvecklingen kommer inte att anpassa sig till dig utan du får se till att följa den. Speciellt när det handlar om elbilar och laddstationer i Stockholm. Alla vill vi ha ett hållbart samhälle.

Idag är framtiden och följaktligen är den redan här. Vi behöver göra oss beredda på förändringar och se till att samhället fungerar även framöver. Att avveckla transporter som använder fossila bränslen är ett viktigt arbete där vi alla kan och måste bidra.

Privattransporter är idag en del av ett större problem men där har vi redan kommit en bra bit mot smarta lösningar. Försäljningen av elbilar pekar brant uppåt och så lär det fortsätta. Behovet av laddstationer och laddstolpar ökar i motsvarande takt och det gäller att planera med eftertanke och med blicken framåt. Behovet av laddning kommer inte att minska.

Fördelar med laddstation

Vare sig du är ute efter att skaffa laddstation i Stockholm som privatperson eller i egenskap av ansvarig på företag eller i en BRF finns mycket att vinna. Rent ekonomiskt finns investeringsstöd som betalar femtio procent på både själva laddstolpen och på installationen. Med andra ord en rejäl rabatt på kostnaden.

Som privatperson med elbil kan du näpperligen klara dig utan att kunna ladda på hemmaplan. Ett vanligt eluttag utgör en brandfara i sammanhanget och att åka till allmänna laddstationer är opraktiskt. Laddstolpar på företagsparkeringen och på BRF:ens område ger starka fördelar och signalerar till alla berörda att ni värnar om miljön, staden, människorna och om framtiden. Ta kontakt med en leverantör.